Znajdź Menu
2205.2017

Nowy obiektyw 100x do imersji silikonowej.

Nikon wprowadza nowy obiektyw do imersji silikonowej, CFI SR HP Plan Apochromat Lambda S 100XC Sil, do zastosowań w mikroskopii super-rozdzielczej oraz obrazowania zaawansowanego, w tym konfokalnego. Imersja silikonowa zapewnia głebokie obrazowanie bez aberracji sferycznych i uzyskanie jasnych, czystych i wybitnie ostrych obrazów.

{literal} {/literal}