Znajdź Menu
1304.2015

Biostation CT 4.0 - nowy model zrobotyzowanej stacji hodowli komórkowych.

Nowej generacja Biostation CT to  zrobotyzowana stacja hodowli komórkowych ze zautomatyzowanym systemem dokumentacyjno-pomiarowym umożliwiającym pomiary przyrostów, ruchliwości i generalnej oceny kondycji hodowli obserwowanej zarówno w świetle przechodzącym jak i we fluorescencji.
{literal} {/literal}