Znajdź Menu

High Content Screening

High Content Screening

 

Bazą systemu HCS jest zautomatyzowany mikroskop badawczy Nikon Ti-E. Zaawansowana motoryzacja mikroskopu zapewnia automatyzację skomplikowanych badań, ich powtarzalność oraz możliwości programowania eksperymentów wielowymiarowych. Zmiana powiększeń,  warunków oświetlenia, filtrów, laserów, położenia preparatu (np pobierania sekwencji obrazów z różnych komór szalki wielodołkowej), autofokusowanie, budowanie obrazów 3D to funkcje, które  mikroskop może wykonywać w sposób automatyczny za pośrednictwem programu sterującego zawartego w pakiecie oprogramowania NIS Elements. Ti-E posiada zmotoryzowany układ ustawiania ostrości z ultraprecyzyjną kontrolą położenia ze szklanym liniałem kontrolno-pomiarowym zapożyczonym z wysokiej klasy mikroskopów pomiarowych. Zapewnia to doskonałą powtarzalność ustawienia zadanych warstw obrazowania, szczególnie istotną w obrazowaniu 3D oraz przy eksperymentach powtarzalnych w czasie. Ti-E jest też jednym z najszybszych i najlepiej zautomatyzowanych mikroskopów na świecie doskonale spełniającym wymagania HCS (high content sceering). Więcej informacji o mikroskopie Ti-E znajduje się w sekcji o mikroskopach odwróconych.

                          

 

Szybkość i elastyczność

HC Speed

Oprogramowanie NIS-Elements HC steruje całkowicie mikroskopem oraz podajnikiem preparatów. Pobiera obrazy w zadanych sekwencjach z obrębu całych szalek wielodołkowych w sposób automatyczny i bardzo szybki. Archiwizuje obrazy, zarządza nimi oraz prowadzi dokumentację pomiarów i analiz z wielu komór szalki jednocześnie.

Program zawiera łatwy w obsłudze panel konfiguracyjny, który w sposób automatyczny dobiera odpowiednie ustawienia sprzętowe jak autofokusowanie, zmiany filtrów i warunków oświetlania, do wybranych zadań.

 

 

 

 

 

Przegląd danych

HC Review

Pobrane obrazy i dane mogą być wyświetlane na żywo, w czasie rzeczywistym, umożliwiając bieżącą kontrolę doświadczenia. Analiza i pomiary wykonywane są już w czasie pobierania obrazów dając natychmiastowy przegląd rezultatów.  Wszystkie dane, łącznie z obrazami, mogą być eksportowane do zewnętrznych stacji analitycznych w celu ich dalszej obróbki i pomiarów.

 

 

 

 

 

 

Analiza danych

Mapowanie szalek, generowanie masek binarnych obszarów zainteresowania, wyniki testów, etykietowanie próbek i inne metadane są scentralizowane dla szybkiego filtrowania, i łatwego przechodzenia do szczegółów analizy komórkowej.

HC Analysis

 

{literal} {/literal}